CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variability of Nominally Identical Components and their Influence in an Assembly - Application to a Volvo XC90

Gesa Dorendorf (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mladen Gibanica (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar, 12-13 juni, Uppsala, 2017 (1 page abstract) p. 32. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-06-16. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 249940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur