CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Note on the extinction probability

Imre Pázsit (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Lénárd Pál ; M. M.R. Williams
Annals of Nuclear Energy (03064549). Vol. 106 (2017), p. 271-272.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-16. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 249937

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kärnfysik

Chalmers infrastruktur