CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renovation of buildings from before 1945: status assessment and energy efficiency measures

Pär Johansson (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi) ; Paula Wahlgren (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi)
Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway (1876-6102). Vol. 132 (2017), p. 951-956.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents inventories of building components and renovation measures in buildings from before 1945. External inventories with focus on durability, moisture performance and energy performance were made on 602 properties by building physicists, architects and building antiquarians. In addition to these, results from in-depth inventories were collected from 94 properties. The in-depth inventories also included cultural historical values and the interior status of buildings. The collected data showed that there is a lack of knowledge about the status of the building at the property owner. To suggest the most optimum energy efficiency and renovation strategy more information is needed.

Nyckelord: retrofitting, energy efficiency, building stock inventory, vacuum insulation panels, hydrofobic surface treatmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-16. Senast ändrad 2017-12-22.
CPL Pubid: 249936

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)