CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An evaluation of three simple scalable MIM capacitor models

Anders Mellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jörgen Stenarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques Vol. 54 (2006), 1, p. 169-172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 24993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur