CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate heat exchange for fixed separation requirements - Applications to a binary sieve tray distillation column for energy savings

Ingela Niklasson Björn (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Urban Grén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; A. P. Soemardji (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Chemical Engineering Research and Design Vol. 84 (2006), A6, p. 453-464.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 24990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur