CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel devices for (sub)millimeter-wave space applications

Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
IEICE Trans. Electronics Vol. E89 (2006), C(7), p. 891-897.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 24989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur