CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow instabilities, energy levels and structure in stirred tanks

Jesper Kilander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; F. J. E. Svensson ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
AIChE J. Vol. 52 (2006), p. 4039-4052.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur