CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ light spectroscopy in the environmental transmission electron microscope (ETEM)

F. Cavalca ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; T. Pedersen ; S. Dahl ; J. B. Wagner ; T. W. Hansen
Microscopy and Microanalysis (14319276). Vol. 18 (2012), p. 1184-1185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

[No abstract available]Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur