CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The CTLA4/CD28 gene region on chromosome 2q33 confers susceptibility to celiac disease in a way possibly distinct from type 1 diabetes and other autoimmune disorders

Åsa Torinsson Naluai ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Lena Samuelsson ; Audur Gudjonsdottir ; Henry Ascher ; Johan Ek ; Bengt Kristiansson ; Tommy Martinsson ; Olle Nerman (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Ludvig M Sollid ; Jan Wahlström
Tissue Antigen Vol. 56 (2000), 4, p. 350-355.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 24983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (1991-2005)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)
Institutionen för laboratoriemedicin (1991-2005)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (1991-2005)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur