CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The drive for new driving interfaces: Transformational change in the era of digitalization

Ingrid Pettersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lena Hylving
Interactions (10725520). Vol. 24 (2017), 3, p. 54-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249825

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Chalmers infrastruktur