CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near wall studies of pulp suspension flow using LDA

Johan Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; T. Wikström ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Can. J. Chem. Eng. Vol. 84 (2006), p. 422-430.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur