CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of the particle movement in the fountain region of a Wurster type bed

Stina Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Ingela Niklasson Björn (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; S. Folestad ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Powder Tech. Vol. 165 (2006), p. 22-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Particle Coating in a Wurster Type Bed