CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complete genome sequences of the xylose-fermenting Candida intermedia strains CBS 141442 and PYCC 4715

Antonio D. Moreno (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Christian Tellgren-Roth ; Lucile Soler ; Jacques Dainat ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Cecilia Geijer (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Genome Announcements (21698287). Vol. 5 (2017), 14, p. e0013817.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Sustainable biofuel production from lignocellulosic materials requires ef?cient and complete use of all abundant sugars in the biomass, including xylose. Here, we report on the de novo genome assemblies of two strains of the xylosefermenting yeast Candida intermedia: CBS 141442 and PYCC 4715.Denna post skapades 2017-06-14. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 249793

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ämnesområden

Kemiska processer
Bioenergi

Chalmers infrastruktur