CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of a hospital garden on pregnant women and their partners

Roger Ulrich (Institutionen för arkitektur) ; R. Serene Perkins
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing (0893-2190). Vol. 31 (2017), 2, p. 186-187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-06-14. Senast ändrad 2017-06-22.
CPL Pubid: 249790

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur