CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Draft Genome Sequences of Six Strains of Streptococcus pneumoniae from Serotypes 5, 6A, 6B, 18C, 19A, and 23F

Hedvig E. Jakobsson ; Francisco Salvà-Serra ; Kaisa Thorell ; Roger Karlsson ; Lucia Gonzales-Silès ; Fredrik Boulund ; Lars Engstrand ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Edward R.B. Moorea
Genome Announcements (21698287). Vol. 5 (2017), 14,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Streptococcus pneumoniae is a pathogenic bacterium found most commonly in the respiratory tract of humans and is a common cause of pneumonia and bacterial meningitis. Here, we report the draft genome sequences of six S. pneumoniae strains: CCUG 1350, CCUG 7206, CCUG 11780, CCUG 33774, CCUG 35180, and CCUG 35272.Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249786

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur