CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3rd international workshop on requirements engineering for self-adaptive & cyber physical systems

Marian Daun ; Bastian Tenbergen ; Cristina Palomares ; Alessia Knauss (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
CEUR Workshop Proceedings (16130073). Vol. 1796 (2017),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Datorsystem

Chalmers infrastruktur