CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow regimes of air suspensions of MDF fibres in vertical flow

O. Melander ; T. Wikström ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Nordic Pulp & Paper Research J. Vol. 21 (2006), p. 227-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur