CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unsteady simulations in train aerodynamics

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Civil-Comp Proceedings (1759-3433). Vol. 104 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]

This paper presents the present status of unsteady simulations in train aerodynamics. The approaches range from large-eddy simulation, hybrid RANS-LES in the form of detached-eddy simulations and partially-averaged Navier-Stokes to unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes. Use of a hybrid technique called partially-averaged Navier-Stokes is discussed. Applications of different techniques are illustrated with examples from predictions of flows around generic train vehicles. Numerical prediction of crosswind stability and flow control of train-like vehicles is discussed.

Nyckelord: DES; Large-eddy simulation; LES; PANS; Partially-averaged Navier-Stokes; Train aerodynamics; URANSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur