CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment: Are Marginal Models Needed?

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Sociological methodology (0081-1750). Vol. 43 (2013), 1, p. 114-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-06-14.
CPL Pubid: 249770

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur