CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass transfer measurements in a non-isothermal bubble column using the un-catalyzed oxidation of sulphite to sulphate

P. Therning ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Chem. Eng. J. Vol. 116 (2006), p. 97-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur