CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing A Learning Method In An Open Innovation Project Through Action Research.

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Marine Agogué ; David Coghlan
Academy of Management Conference, Atlanta, Aug 4-8 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Winner of ODC Best Action Research Paper AwardDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-13.
CPL Pubid: 249722