CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Hedvig Aspenberg
International Journal of Innovation Management (1363-9196). Vol. 21 (2017), 5, p. 1740008-1-1740008-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-06-13.
CPL Pubid: 249721