CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing transition arenas in becoming: micro accounts of collaborative governance

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
International Sustainability Transitions conference, Gothenburg, June 18-21 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-06-13. Senast ändrad 2017-06-13.
CPL Pubid: 249720