CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty Evaluation for One-atom-at-a-time Studies of Transactinide Elements

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry Vol. 263 (2005), p. 71-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: uncertainty analysis, sisak, transactinides


To obtain a copy: Christian Ekberg Chalmers University of Technology Department of Chemical and Biological Engineering Nuclear Chemistry che@chalmers.se +46 31 7722801Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 24971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur