CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creation of a metallic channel at the Sn/InAs(111)B surface studied using synchrotron-radiation photoelectron spectroscopy

K. Szamota-Leandersson ; M. Göthelid ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Lars Ilver (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; G. Le Lay ; U.O. Karlsson
Physical Rewiev B Vol. 74 (2006), p. 205406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 24970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur