CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control system approaches for sustainable development and instability management in the globalization age

Georgi M Dimirovski ; Talha Dinibütün ; Frederick Kile ; Reinhard Neck ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Ljubisa B Vlacic
Annual Reviews in Control (1367-5788). Vol. 30 (2006), 1, p. 103-115 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sustainable development, Human-centred systems, Developing countries, Globalization age, Instability management, Knowledge and technology transferDenna post skapades 2007-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24969

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur