CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human-Centred Systems Engineering

Frédérique Mayer ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Annual Reviews in Control (1367-5788). Vol. 30 (2006), 2, p. 193-195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: human factors, automation, systems engineeringDenna post skapades 2007-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24968

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik
Reglerteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur