CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complete genome sequence of the subsurface, mesophilic sulfate-reducing bacterium Desulfovibrio aespoeensis Aspo-2

Karsten Pedersen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Andreas Bengtsson ; Johanna Edlund ; Lisa Rabe ; Terry Hazen ; Romy Chakraborty ; Lynne Goodwin ; Nicole Shapiro
Genome Announcements (21698287). Vol. 2 (2014), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Desulfovibrio aespoeensis Aspo-2, DSM 10631T, is a mesophilic, hydrogenotrophic sulfate-reducing bacterium sampled from a 600-m-deep subsurface aquifer in hard rock under the island of äspö in southeastern Sweden. We report the genome sequence of this bacterium, which is a 3,629,109-bp chromosome; plasmids were not found.Denna post skapades 2017-06-09.
CPL Pubid: 249671

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geologi

Chalmers infrastruktur