CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organocatalytic valorisation of glycerol via a dual NHC-catalysed telescoped reaction

Cover

Anton Axelsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Amandine Antoine-Michard (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Henrik Sundén (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
Green Chemistry (1463-9262). Vol. 19 (2017), p. 2466-2466.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-06-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 249655

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Ämnesområden

Kemi
Organisk kemi
Organisk syntes

Chalmers infrastruktur