CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping Swedish coastal shipping patterns using AIS data

Vendela Santén ; Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; axel Andersson
Proceedings of the NOFOMA Conference, WIP. Lund, Sweden, 8-9 June 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-09.
CPL Pubid: 249648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur