CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organocatalytic valorisation of glycerol via a dual NHC-catalysed telescoped reaction

Anton Axelsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Amandine Antoine-Michard (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Henrik Sundén (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
Green Chemistry (1463-9262). Vol. 19 (2017), p. 2477-2481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A general telescoped reaction for the NHC-catalysed carbonation and aerobic esterification of glycerol and 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol has been developed. The reaction provides highly functionalised glycerol derivatives in good to excellent yields (up to 95%) using low catalyst loadings and ambient conditions.

Nyckelord: NHC, glycerol, eerobic, green chemistry, biomass, organocatalysis, glycerol, sustainable development, telescoped reactionDenna post skapades 2017-06-09. Senast ändrad 2017-11-14.
CPL Pubid: 249645

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)