CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless Technologies – Trends, Drivers and European Policy Implications

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Pieter Ballon ; Colin Blackman ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Uta Wehn de Montalvo
i2010: Comments and Contributions - Euro CPR 2006: Selected Paper, Pascal Verhoust (ed.) p. 96-128. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-06.
CPL Pubid: 24963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur