CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct numerical simulation study of statistically stationary propagation of a reaction wave in homogeneous turbulence

Rixin Yu ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (1539-3755). Vol. 95 (2017), p. Article no. 063101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-07. Senast ändrad 2017-09-04.
CPL Pubid: 249617

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur