CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Swedish mobile Internet: A study of entrepreneurship during 1998-2005

Carl Sandström ; Tori Yu-wen ; Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Proceedings of the International Conference on Mobile Business (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-06. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 24961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur