CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Berries: Cultivation and environmental factors, effects on the phenolic compounds content

Renata, Adriana Labanca ; Gabriel Barbosa de Oliveira (Institutionen för biologi och bioteknik) ; Marie Alminger (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
African Journal of Agricultural Research (1991-637X). Vol. 12 (2017), 19, p. 1602-1606.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-07.
CPL Pubid: 249604

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)