CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of food processing on rye product properties and their in vitro digestion

Daniel Johansson ; Jose, L. Vasquez Gutierrez ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Maud Langton
European Journal of Nutrition (1436-6207). p. 1-16. (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-07.
CPL Pubid: 249602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)