CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping the European Wireless Trends and Drivers: Synthesis Report

Pieter Ballon ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; S. de Munck ; S. Forge ; J. Heres ; A. Kips ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; R. Tee ; W-P. van der Laan ; M van Staden ; U. Wehn de Montalvo ; C Blackman
: External organization, 2006.
[Rapport]

IPTS Technical Report prepared for the European Commission - Joint Research Center, EUR EN 22250.Denna post skapades 2007-01-06. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 24960

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur