CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peak response wavelenghts of p-and n-type InGaAs-InP quantum well infrared photodetectors

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Willander (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; D.K. Sengupta
Applied Physics A Vol. 80 (2004), p. 523-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 2496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur