CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Medium-Frequency High Power Transformers in Solid-State Transformer Applications

Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik)
ELKRAFT 2017, CHALMERS KONFERENS, 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG (2017)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-05. Senast ändrad 2017-07-14.
CPL Pubid: 249597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur