CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Converter interoperability in offshore HVDC grids

Santiago Sanchez ; Elisabetta Tedeschi ; Gustavo Pinares ; Oscar Lennerhag ; Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik ; Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
ELKRAFT 2017, CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 249595

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur