CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Swedish Broadband Market

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Per Björstedt
Global Broadband Battles, Fransman, M. (ed.) p. 240-266. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-06.
CPL Pubid: 24959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur