CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation System Dynamics in the Swedish Telecom Sector

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Erik Andersson ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Info Vol. 8 (2006), 4, p. 49-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-06. Senast ändrad 2009-04-15.
CPL Pubid: 24958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur