CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Wireless Technologies - Trends, Drivers and European Policy Implications

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Pieter Ballon ; Colin Blackman ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Uta Wehn de Montalvo
Communications & Strategies 62, 2nd Quarter, p. 127-145. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-06. Senast ändrad 2009-04-15.
CPL Pubid: 24957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur