CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuktdiffusion i plaströrssystem

Bergström Gunnar ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik) ; Heimo Zinko
Stockholm : Fjärrvärmeföreningen, 2002. - 60 s.
[Rapport]

FoU 2002:73, ISSN 1402-5191Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-02. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 249565

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur