CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya utsikter för solceller vid takrenovering

Peter Kovács ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; David Larsson ; Olleper Hemlin
Bygg & Teknik Vol. 2017 (2017), 4, p. 12-17.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Varför tar inte fler fastighetsägare chansen att sätta solceller på taket när man ändå skall göra en takrenovering? Miljonprogrammet liksom många andra stora byggnadsbestånd står inför större renoveringar och energieffektivisering samtidigt som priset för solceller minskar. Att kombinera en takrenovering med att installera solel borde ge synergieffekter som skulle kunna utnyttjas av fler. Incitamentet ökar också sedan Riksdagen aviserat förändringar i skattesystemet till förmån för de lite större solelanläggningarna som projektet fokuserar på. Men räcker det för att detta marknadssegment ska realisera sin del av de mål som Energimyndigheten satt upp i sin solelstrategi? För att undersöka möjligheterna för solel och öka intresset för att kombinera dessa åtgärder startades projektet ”Miljontak-Takrenovering med solceller” som har stöd från forskningsprogrammet E2B2, Energimyndigheten och SBUF.

Nyckelord: renovering, solceller, tak,Denna post skapades 2017-06-01. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 249556

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur