CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of physiological and transcriptional properties of improved protein secretion yeast strains

Mingtao Huang (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jichen Bao (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; B. M. Hallstrom ; Dina Petranovic (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
11th Metabolic Engineering Conference 2016; Awaji Island; Japan (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-05-31. Senast ändrad 2017-06-09.
CPL Pubid: 249542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur