CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximally supersymmetric yang-mills theory: The story of N =4 Yang-Mills theory

Lars Brink (Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers))
60 Years of Yang-Mills Gauge Field Theories: C.N. Yang's Contributions to Physics p. 25-39. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-05-31. Senast ändrad 2017-06-09.
CPL Pubid: 249529

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur