CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison of Beam Refinement Algorithms for Millimeter Wave Initial Access

Hao Guo (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications, IEEE PIMRC'2017 workshop, Montreal, QC, Canada, 08-13 October 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-30. Senast ändrad 2017-10-25.
CPL Pubid: 249520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur