CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coverage Analysis for Millimeter Wave Uplink Cellular Networks with Partial Zero-Forcing Receivers

Chao Fang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
WiOpt’2017 p. Article no. 7959947. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 249519

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur