CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delay-limited Area Spectral Efficiency a Metric for the Analysis of Delay-constrained Green Networks

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Chao Fang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Masoumeh Nasiri-Kenari ; Michele Zorzi
IEEE Transactions on Communications (0090-6778). Vol. 65 (2017), 6, p. 2467-2480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 249514

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur